Αστιγματισμός

Αστιγματισμός

Τι είναι ο αστιγματισμός;

Ο αστιγματισμός προκαλείται όταν η ανώμαλη επιφάνεια του κερατοειδή εμποδίζει την εστίαση του φωτός στο σωστό σημείο του. Το αποτέλεσμα του αστιγματισμού είναι ανάλογο με αυτό που βλέπει κάποιος όταν κοιτά σε «παραμορφωτικούς» καθρέπτες. Ο αστιγματισμός είναι συνήθως κληρονομικός, μπορεί όμως κάποιος να γεννηθεί με αστιγματισμό και συχνά παραμένει αμετάβλητος σε όλο το διάστημα της ζωής του. Τις περισσότερες φορές ο αστιγματισμός παρουσιάζεται σε μικρούς βαθμούς και δεν απαιτούνται για τη διόρθωσή του γυαλιά ή φακοί επαφής.

Πως αντιμετωπίζεται ο αστιγματισμός;

Όταν ο αστιγματισμός είναι ομαλός, η αντιμετώπισή του με γυαλιά ή φακούς επαφής είναι εύκολη. Στις περιπτώσεις όμως ανώμαλου αστιγματισμού (σε κάποιες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα τραύματος στο μάτι) η διόρθωση του αστιγματισμού είναι, πολλές φορές, αρκετά δύσκολη και ίσως απαιτεί τη διόρθωση όλης της επιφάνειας του κερατοειδή. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την χρήση σκληρών φακών επαφής είτε σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις με μεταμόσχευση του κερατοειδή, όπου απομακρύνεται ο κερατοειδής και αντικαθίσταται με μόσχευμα, του οποίου η επιφάνεια είναι ομαλή. Φυσιολογικά, η θολερότητα του αστιγματισμού διοθρώνεται με γυαλιά ή σκληρούς φακούς επαφής. Σε περιπτώσεις όπου οι βαθμοί του αστιγματισμού είναι πολύ υψηλοί, χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένοι φακοί επαφής, τορικοί όπως λέγονται.

Πως μπορώ να απαλλαγώ οριστικά από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής;

Ενώ μέχρι σήμερα, η διόρθωση του αστιγματισμού γινόταν αποκλειστικά με τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, αποφασίζουν με τη Διαθλαστική Χειρουργική να περιορίσουν ή εξαλείψουν την εξάρτησή τους από αυτά. Είναι μια υψηλής τεχνολογίας διαδικασία, απλή και γρήγορη, που διαρκεί περίπου 5 λεπτά για το κάθε μάτι και γίνεται με τη χρήση αναισθητικών σταγόνων, έτσι ώστε, να μην προκαλεί, καθόλου, πόνο. Περισσότερες από 15.000 επεμβάσεις Διαθλαστικής Χειρουργικής πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα ενώ ο αριθμός των ατόμων που έχουν αστιγματισμό, και επιλέγουν το Laser για να διορθώσουν την όρασή τους συνεχώς αυξάνεται.

Θυμηθείτε: Ο οφθαλμίατρός σας είναι πάντα η καλύτερη πηγή που θα σας δώσει υπεύθυνες απαντήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία των ματιών σας. Σε καμιά περίπτωση, η πληροφόρηση που θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας δεν έχει σκοπό να τον υποκαταστήσει. Απευθυνθείτε σε αυτόν για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Call Now ButtonΚαλέστε Τώρα
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial